Walentyna Rokicka

Walentyna Rokicka, Dubno

Urodziła się w 1948 roku w Dubnie, w gminie Boćki, gdzie rodzice Antonina i Włodzimierz Chmur, mieli gospodarstwo. Rodzina była wielowyznaniowa, babka ze strony matki – Zofia, była katoliczką. Pozostali dziadkowie – wyznania prawosławnego. Obydwoje rodzice mieli ciężkie doświadczenia wojenne. Mama podczas okupacji niemieckiej, mając 17 lat, została wywieziona do pracy przymusowej do Prus, pracowała w gospodarstwie rolnym w Olecku. Potem wywieziono ją do Rosji. Do domu wróciła w 1945 roku. Podobnie ojciec został wywieziony do obecnego Mrągowa, gdzie pracował w gospodarstwie, potem trafił do Królewca, gdzie dwa lata pracował na kolei. Gdy Królewiec zajęła Armia Czerwona, jako prawosławny, został do niej wcielony i skierowany na front. Ranny dostał się do szpitala w mieście Gorki. Do domu wrócił w 1946 roku.
Walentyna Rokicka zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim. Mając 20 lat wyszła za mąż i podjęła pracę na poczcie, gdzie pracowała do emerytury.

 

Zakaz zbioru jagód

 

lata 80., Dubno, ojciec, Włodzimierz Chmur

1951 rok, Sobiatyno, matka Antonina Chmur z prawej

Włodzimierz Chmur (po środku) z kolegami, Aleksandrem Muśko (po lewej) oraz Józefem Karpiesiukiem (po prawej). Królewiec (Königsberg), 1942 rok

Rewers zdjęcia z Królewca z 1942 roku

2017, Dubno, portret współczesny

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Walentyny Rokickiej złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3435

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Walentyna Rokicka

 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”