Piotr Ryżyk

Piotr Ryżyk, Knorydy

Piotr Ryżyk urodził się w 1935 roku w Knorydach, na Podlasiu. Ojciec Jan pochodził z Knoryd a mama, Aleksandra z domu Sidorska, z Pilik. Rodzice mieli około 7 ha gruntów rolnych, hodowali krowy, owce, kury i trzodę chlewną. Po II wojnie, z parcelacji majątków, ojciec otrzymał jeszcze kilka hektarów. Piotr Ryżyk miał młodszego i starszego brata. Dom rodzinny stał tuż przy szosie, czyli obecnej drodze numer 19. Jak wyraził się rozmówca, był to dobry punkt obserwacyjny. Przechodziły nią wojska różnych armii, żołnierze często zatrzymywali się przy tym domu, by nabrać wodę. W trakcie sowieckiej okupacji jeden pokój został zajęty przez sowieckiego oficera i jego żonę. W 1944 roku żołnierze niemieccy zajęli kuchnię, gotując dla stacjonującego wojska. Po wojnie Piotr Ryżyk uczył się w szkole podstawowej w Knorydach i Bielsku Podlaskim, później w liceum pedagogicznym w Bielsku Podlaskim. Podjął pracę w szkole podstawowej w Redutach, a po odbyciu służby wojskowej w szkole podstawowej Krzywej koło Hajnówki. Później w Wydziale Oświaty przy nauczaniu dorosłych w Bielsku Podlaskim, w Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, i w Knorydach, gdzie został dyrektorem szkoły podstawowej. Pracując w szkole w Knorydach zapisał się do PZPR, jednak z partii wystąpił, a zwracając legitymację partyjną utracił stanowisko dyrektora. Obecnie jest na emeryturze.

 

Pozyskanie metalowego wiadra podczas przejścia wojsk niemieckich
Wzięcie przez Niemców ojca jako zakładnika w 1939 roku
Nieudana próba powitania wojska sowieckiego przez mieszkańców Knoryd
Wydanie Niemcom członków AK, przez mieszkańca wsi Knorydy – Kazimierza Matczuka
Zajęcie kuchni w domu przez żołnierzy niemieckich w 1944 roku
Atak Niemców na wieś Mokre, spalenie wsi

 

2018, Piotr Ryżyk, Knorydy, zdjęcie współczesne

 

 

Całość nagrań Piotra Ryżyka złożona jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3598

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Piotr Ryżyk

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”