Jan Gul

Jan Gul, Nurzec

Urodził się w 1935 roku, w Nurcu. Ojciec Aleksy Gul od 4 miesięcy już nie żył. Mama Nadzieja z domu Czyżewska została wdową z trojgiem dzieci. Pracowała w gospodarstwie. Jan Gul skończył cztery klasy szkoły podstawowej w Nurcu. Od dzieciństwa pracował zarobkowo u ludzi przy pasieniu krów. Służbę wojskową odbył w latach 1955-57 w WOP w Szczecinie. Następnie pracował w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych. Po powrocie do Nurca zajął się kowalstwem, które kontynuował do lat 80. XX w. Jednocześnie prowadził gospodarstwo rolne, najpierw z mamą i jej drugim mężem, potem razem z żoną, a obecnie z dorosłymi dziećmi. Od 1958 roku czynnie zajmuje się pszczelarstwem.
 

Pasienie krów w dzieciństwie

 

GUL_JAN_003_web_1024px

FO20_KwS_Gul_Jan_002_web_1024px

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Jana Gula złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3482

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Jan Gul

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”