Bronisława Jakubowska

Bronisława Jakubowska

Urodziła się w 1926 roku na Kolonii Jakubowskie, w gminie Boćki, gdzie rodzice, Klementyna z domu Tołwińska i Marceli Wiński, posiadali 17-hektarowe gospodarstwo. Była najstarsza z czworga rodzeństwa, miała brata Jana i dwie siostry: Jadwigę i Kazimierę. W 1939 roku zmarła mama, a w czerwcu 1941 roku rodzina została wywieziona przez Sowietów do Ałtajskiego Kraju, w Sołnieczny Rejon. W 1943 roku, ojciec został powołany do armii Berlinga. Bronisława Jakubowska mając 17 lat została sama z trójką młodszego rodzeństwa, w bardzo trudnych warunkach. Ojciec po przejściu szlaku od Lenino do Berlina, powróci na Kolonię Jakubowskie w 1945 roku, gdzie ponownie się ożenił. Bronisława wraz z rodzeństwem wróciła z Syberii w 1946 roku. W 1949 roku wyszła za mąż za Henryka Jakubowskiego. Wspólnie prowadzili gospodarstwo na Kolonii Jakubowskie. Nie mieli dzieci. Bronisława Jakubowska przeżyła z mężem ponad 60 lat, zmarła w 2020 roku.

 

Wspomnienia ze szkoły

 

Lata 40., list Marcelego Wińskiego do Bronisławy Jakubowskiej, wówczas Wińskiej, list ojca, który był wówczas na froncie II wojny światowej w Armii Berlinga, do córki, która wówczas przebywała wraz z trójką rodzeństwa na Syberii

Rewers tego listu

1996, dokument potwierdzający pobyt rodziny Wińskich na Syberii

1997, Kol. Jakubowskie, list pisany przez Bronisławę Jakubowską w imieniu siostry Kazimiery Truskowskiej

Rok ok. 2010, Kol. Jakubowskie, od lewej kuzynka z Zielonej Góry, Bronisława Jakubowska, Henryk Jakubowski, mąż Bronisławy Jakubowskiej

Lata 60.,Kol. Jakubowskie, od lewej Bronisława Jakubowska, Ewa Starska, córka siostry Bronisławy Jakubowskiej – Jadwigi

Lata 60., Kol. Jakubowskie, od lewej Bronisława Jakubowska, Zbigniew Starski, Ewa Starska, dzieci siostry Bronisławy Jakubowskiej – Jadwigi

Lata 50., Kol. Jakubowskie, od lewej Bronisława jakubowska wówczas Wińska, Kazimiera Truskowska, siostra Bronisławy, wówczas Wińska

Lata 50., Zielona Góra, Jadwiga Wińska, siostra Bronisławy Jakubowskiej z koleżankami

Lata 50., Zielona Góra, Jadwiga Wińska, siostra Bronisławy Jakubowskiej z koleżankami w pracy

17.07.2017 rok, Kol. Jakubowskie, Bronisława Jakubowska, zdjęcie współczesne

17.07.2017 rok, Kol. Jakubowskie, Bronisława Jakubowska, zdjęcie współczesne

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Bronisławy Jakubowskiej złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3454

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Bronisława Jakubowska

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”