Janina Soczuk

Janina Soczuk, Bystre

Z domu Wiśniewska urodziła się w 1929 roku we wsi Jasionówka w gminie Dziadkowice. Gdy miała kilka lat rodzice Antonina z domu Malinowska i Adolf Wiśniewscy przeprowadzili się do wsi Bystre w gminie Boćki, gdzie pracowali w majątku Henryka Messinga. Wraz z innymi kilkunastoma rodzinami mieszkali w czworakach. Janina Soczuk jako czternastoletnie dziecko pracowała również w ogrodzie w majątku w czasie okupacji niemieckiej. W latach powojennych, po śmierci ojca, razem z mamą i utrzymywały się z pracy najemnej w gospodarstwach powstałych po rozparcelowaniu majątku Messingów. Po wyjściu za mąż za Aleksandra Soczuka również pracowała na roli. Obecnie we wsi Bystre mieszka wiosną i latem, a na zimę wyjeżdża do córki do Warszawy.

 

Rabunek majątku Messingów w Bystrem na początku okupacji sowieckiej
Zniszczenie figury św. Jana w Bystrem podczas okupacji sowieckiej

 

Lata 40., Grodzisk, Krystyna Wiśniewska, siostra stryjeczna Janiny Soczuk, z synkiem

Lata 60., Nurzec, w środku Teresa Piliszek z d. Kacperska, koleżanka córki, pierwsza z prawej Danuta Soczuk córka Janiny Soczuk

Lata 50., Nurzec, uczennice szkoły podstawowej w Nurcu

Lata 60., Bystre, w środku Janina Soczuk, czwarty od lewej Aleksander Soczuk, mąż Janiny

Lata 50., Bystre, Janina Soczuk w środku

Lata 50., Bystre, w pierwszym rzędzie od lewej: Danusia, Rysiek, Krystyna, dzieci Janiny Soczuk, w drugim rzędzie stoją od lewej Janina Soczuk, Aleksander Soczuk, mąż Janiny

Lata 50., Grodzisk, Jan Wiśniewski, brat ojca Janiny Soczuk

Lata 50., Bystre, od lewej Janina Soczuk, Aleksander Soczuk

Lata 50., Bystre, Janina Soczuk z dziećmi i mężem na drodze niedaleko majątku Messingów

Lata 50., Bystre, od lewej Janina Soczuk, Krystyna Soczuk, córka Janiny Soczuk i Aleksander Soczuk, mąż Janiny Soczuk

Lata 60., Nurzec, uczniowie szkoły podstawowej

Lata 60., Nurzec, w pierwszym rzędzie od lewej Krystyna Soczuk, córka Janiny Soczuk, Teresa Piliszek, wówczas Kacperska, koleżanka córki

Lata 60., Bystre, od lewej Krystyna Wiśniewska, stryjeczna siostra Janiny Soczuk

07.10.2017, Bystre, Janina Soczuk, zdjęcie współczesne

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Janiny Soczuk złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3488

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Janina Soczuk

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”