Jan Kuźmicki

Urodził się w 1926 roku w Szereszewie w powiecie prużańskim, w województwie poleskim, obecnie na terenie Białorusi, gdzie rodzice Józef i Anastazja mieli gospodarstwo. Do wybuchu wojny ukończył sześć klas w szkoły podstawowej w Szereszewie. W 1939 roku ojciec został zmobilizowany, wrócił po trzech miesiącach. Zmarł jednak w 1943 roku, gdy syn miał 17 lat. W 1944 roku, w wieku 18 lat, Jan Kuźmicki został zmobilizowany przez władze sowieckie i przydzielony do 9 Dywizji Piechoty formującej się w Białymstoku. Brał udział w walkach podczas ofensywy nad Nysą i Odrą. Po zakończeniu wojny został przeniesiony do Łańcuta, a później skierowany do wysiedlania wsi ukraińskich i walk z oddziałami UPA. Po zwolnieniu ze służby wojskowej zamieszkał w Boćkach, gdzie ożenił się i przez 32 lata pracował jako kinooperator w kinie „Strażak” w Boćkach. Zmarł w 2017 roku.

 

Wyrób beczek i sprzedaż na targach

 

lata 40., Boćki, Jan Kuźmicki pierwszy z prawej na schodach budynku pocztowego w Boćkach. Ze zbioru Bronisławy Kaczyńskiej

lata 60., Boćki, drugi z lewej Paweł Kuźmicki, szósty z lewej Krzysztof Kuźmicki, synowie Jana Kuźmickiego. Ze zbioru Bronisławy Kaczyńskiej

lata 60., Boćki, od lewej Paweł Kuźmicki, syn Jana Kuźmickiego, NN, Krzysztof Kuźmicki, syn Jana Kuźmickiego. Ze zbioru Bronisławy Kaczyńskiej

FO20_KwS_Kuzmicki_Jan_004_web_1024px

FO20_KwS_Kuzmicki_Jan_005_web_1024px

FO20_KwS_Kuzmicki_Jan_010_web_1024px

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Jana Kumickiego złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3433

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Jan Kuźmicki

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”