Mikołaj Turkowicz

Mikołaj Turkowicz, Kolonia Boćki

Urodził się w 1940 roku w Boćkach. Rodzice: Antoni i Maria z domu Chwaszczewska, byli rolnikami. Każde z nich we wczesnej młodości doświadczyło bieżeństwa w głąb Rosji. Ojciec służył w Armii Hallera. W domu rodzinnym mieszkało i pracowało na roli starsze rodzeństwo Mikołaja: dwie siostry i brat, a także dziadkowie. Jako dziecko i potem dorosły pomagał w gospodarstwie rodziców, a od lat 80. sam prowadzi gospodarstwo rolne specjalizując się w ogrodnictwie.
Skończył szkołę podstawową w Boćkach, liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, szkołę policealną przysposobienia rolniczego, Studium Nauczycielskie oraz Ludowy Instytut Muzyczny. Pracował w szkole podstawowej w Boćkach jako nauczyciel.
Od wielu lat jest organizatorem życia artystycznego w Bielsku Podlaskim i Boćkach. Pracował m.in w zespołach Małe Podlasie, Klekociaki, Figlarne Dziewczęta oraz w ognisku muzycznym w Boćkach. W Bielsku Podlaskim założył m.in. zespół Promyki, zespół wokalny przy Liceum Medycznym i zespół przy PSS „Społem”. W 1972 roku pracuje w Zespole Szkół Rachunkowości Rolnej w Bielsku Podlaskim, gdzie założył zespół ludowy, który przyjął nazwę Podlaskie Kukułki. Koncertował z zespołami w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Wielokrotnie brał udział Harcerskich Festiwalach Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, pełniąc m.in. funkcję komandora zespołów ludowych.
W latach 70. i 80. XX wieku, wraz z młodzieżą, prowadził badania terenowe nad kulturą ludową na Podlasiu. Zebrał obszerny materiał etnograficzny, przede wszystkim pieśni i tańce, który stał się podstawą repertuaru prowadzonych zespołów. Jest nauczycielem wielu pokoleń młodzieży.

 

Zamiłowanie rodziców do pracy na roli

 

Ok 1920 roku, Boćki, od lewej Maria Turkowicz, Szymon Turkowicz, rodzice Mikołaja Turkowicza (współczesna fotografia portretu rodziców wiszącego na ścianie domu Mikołaja Turkowicza we wsi Dziecinne)

Lata 80., Dziecinne, od lewej Szymon Turkowicz, ojciec Mikołaja Turkowicza z wnukami

Lata 80., Dziecinne, od lewej Szymon Turkowicz, ojciec Mikołaja Turkowicza z wnukami

24.08.2017 rok, Mikołaj Turkowicz, zdjęcie współczesne

24.08.2017 rok, Mikołaj Turkowicz, zdjęcie współczesne, w tle dom rodzinny wybudowany w 1954 roku

24.08.2017 rok, Mikołaj Turkowicz, zdjęcie współczesne

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Mikołaja Turkowicza złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3455

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Mikołaj Turkowicz

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”