Alina Szmurło

Alina Szmurło, Hornowo

Urodziła się w 1932 roku, we wsi Lubiejki. Rodzice mieli duże gospodarstwo. Mama z domu Tołwińska pochodziła z zaścianka Koce pod Ciechanowcem, tata Górski z zaścianka Górskie. Rodzina była zamożna, trzech bracia dziadka Aliny Szmurło (ze strony mamy) studiowało w Petersburgu. Jeden z nich pracował jako inżynier przy budowie kolei z Petersburga do Warszawy. Ojciec brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, podobnie jak jego brat. Był też zmobilizowany w 1939 roku. W czasie okupacji i po wojnie rodzina wspierała polską partyzantkę, m.in. oddział Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Alina Szmurło szykanowana po wojnie za pochodzenie, nie zdobyła wyższego wykształcenia, w wychowaniu własnych dzieci (ma ich czworo) kultywowała jednak tradycje patriotyczne przekazane jej przez rodziców. Razem z mężem prowadziła duże gospodarstwo, a dzieci przejęły zamiłowanie do pracy na roli.

 

Mobilizacja ojca w 1939 roku
Porównanie żołnierzy niemieckich i sowieckich
Uchronienie się przed wywózką na Syberię dzięki pomocy Żydów
Powroty rodzin z Lubiejek wywiezionych na Syberię

 

2018, Alina Szmurło, Hornowo, zdjęcie współczesne

 

Całość nagrań Aliny Szmurło złożona jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3603

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Alina Szmurło

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”