Grażyna Sidorczuk-Uszyńska

Sidoruk-Uszyńska_Grażyna_097_PT_4x5

Grażyna Sidoruk-Uszyńska, Siemiatycze

Urodziła się w Boćkach, w 1948 roku. Tutaj jej rodzice spotkali się po wojnie i pobrali. Gdy miała kilka miesięcy, rodzice przenieśli się do Siemiatycz, skąd pochodzili. Tam ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum. Następnie podjęła studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po studiach przepracowała czterdzieści lat jako nauczyciel. W 1980 roku wstąpiła do Związku Zawodowego „Solidarność”, do którego należy do dziś. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Obecnie jest na emeryturze. Ma trzech synów i pięcioro wnuków.
 
 

 

Patriotyczne tradycje rodziny
Okoliczności śmierci pradziadków
Losy najmłodszego brata mamy
Losy najmłodszego brata mamy
Wspomnienia rodziców z zesłania
Losy taty w Armii Andersa i powrót do Polski
Trudna sytuacja rodziców po wojnie

 

Przed 1918 r., Boćki, Józef Zaremba, dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej (siedzi) z kolegą

1918 r., Siemiatycze, nieznany żołnierz POW

1918 r., listopad, Baciki, grupa siemiatyckich „peowiaków” na tle dworu Henryka Ciecierskiego (siedzi)

1918 r., listopad, Siemiatycze, Józef Zaremba, żołnierz POW, na tle budynku sądu, dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1918 r., listopad, Siemiatycze, Józef Zaremba, żołnierz POW, na tle budynku sądu, dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1918, Siemiatycze, grupa siemiatyckich „peowiaków”

lata 1915-1918, Siemiatycze, żołnierze niemieccy z grupą mieszkańców Siemiatycz, na ulicy Koszarowej (obecnie Tadeusza Kościuszki). Dziewczynka to mieszkająca w sąsiedztwie Marysia Konczerewicz, najmłodsza siostra Jadwigi Konczerewicz – babci Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1918, Siemiatycze, Jadwiga Konczerewicz – babcia Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1918, Siemiatycze, pierwsza z prawej Jadwiga Konczerewicz – babcia Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej z bratem Antonim (późniejszym żołnierzem POW) i koleżanką

1919 r., 13 lipca, Pińsk, zdjęcie ślubne Jadwigi Konczerewicz i Józefa Zaremby

1919 r., 13 lipca, Pińsk, akt ślubu Jadwigi Konczerewicz i Józefa Zaremby

1919 r., Pińsk, Józef Zaremba – dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1919 r., Pińsk, Józef Zaremba – dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, szeregowiec Oddziału Informacyjnego OJF (w środku)

1919 r., Pińsk, Józef Zaremba – dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, szeregowiec Oddziału Informacyjnego OJF

lata 1919-1927, Józef Zaremba – dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej w okresie pracy w KOP lub w policji

1926 r., Grodno, Janina i Helena Zarembówny – ciotka i mama Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Rewers zdjęcia z Grodna z 1926 r.

1926 r., Grodno, Janina i Helena Zarembówny – ciotka i mama Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Lata 20. XX w., Wygonowo (?) młodzież, część spokrewniona z rodziną Zarembów, od lewej stoją: NN, Anna Wygonowska, Kazimierz Zaremba, Zofia Zaremba, Paulina Zaremba, siedzą Aleksander Puchalski (z Malewicz), Ignacy Podgórski

Rewers zdjęcia zrobionego w Wygonowie (?) w latach 20. XX w.

1938 r., 1 sierpnia, Wygonowo, rodzeństwo Zarembów: Helena (ur., 1920 r.), Józef (ur., 1926 r.), Janina (ur., 1922 r.) na tle domu

1938 r., 1 sierpnia, Wygonowo, grupa młodzieży ZMP, w pierwszym rzędzie od lewej Helena Zarembówna, mama Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, Zygmunt Zaremba, stryj Heleny Zarembówny, Janina Zarembówna, siostra Heleny Zarembówny, w drugim rzędzie od lewej NN, NN, Teofila Zaremba, ciotka Heleny Zarembówny

Odsłonięcie pomnika poległych powstańców 1863 r., na skrzyżowaniu dróg Wygonowo-Boćki i Andryjanki-Wandalin, dolny rząd, pierwszy z lewej Józef Zaremba (dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej), trzecia Zofia Zaremba (siostra dziadka), w trzecim rzędzie pierwsza z lewej Teofila Zaremba, siódmy z lewej w poczcie sztandarowym z szarfą Kazimierz Zaremba, w siódmym rzędzie dzieci: Zygmunt Zaremba i Helena Zarembówna

1934 r., Wygonowo, Jadwiga i Józef Zarembowie (dziadkowie Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej) z córką Heleną (mamą Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej) i synem Józefem (wujkiem Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej)

1933 r. lub 1934 r., Wygonowo, Anna Zaremba, prababcia Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej (wycięta) w otoczeniu rodziny, w tylnym rzędzie od lewej: Jadwiga (synowa), Zofia (córka), w drugim rzędzie od lewej: Kazimierz (syn), Józef (syn), Józef (wnuk), z przodu: Helena (wnuczka), Zygmunt (syn)

Wycięty fragment poprzedniego zdjęcia

Adnotacja na odwrocie wyciętego fragmentu zdjęcia

Fotomontaż rekonstruujący pierwotny kształt zdjęcia wykonanego w 1933 r. lub 1934 r. w Wygonowie (patrz powyżej)

lata 30. XX w., Andrzej Zaremba, pradziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Lata 30. XX w., Siemiatycze, zjazd „powiaków”, wśród nich Józef Zaremba, dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej i Kazimierz Zaremba

Lata 30. XX w., Siemiatycze, zjazd “powiaków”, wśród nich Józef Zaremba, dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej i Kazimierz Zaremba

Lata 30. XX w., Siemiatycze, Helena Zarembówna, mama Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

II połowa lat 30. XX w., Wygonowo, młodzież Związku Młodej Polski z Wygonowa i okolic, w pierwszym rzędzie trzecia z prawej Helena Zarembówna, mama Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, Zygmunt Zaremba (stryj mamy), na kolanach Zygmunta Janina Zarembówna (siostra mamy), NN, Józef Zaremba (brat mamy), w drugim rzędzie trzecia z brawej Teofila Zaremba (ciotka mamy)

II poł. lat 30. XX w., Kazimierz Zaremba, brat dziadka Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

II poł. lat 30. XX w., Zygmunt Zaremba, brat dziadka Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Lata 40. XX w., Józef Zaremba dziadek Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej. Zdjęcie do niemieckiego dokumentu tożsamości Personalausweis

Lata 1944-1947, Wygonowo lub okolice, Zygmunt Zaremba, żołnierz V Brygady Wileńskiej AK i WiN

Lata 1944-1947, Wandalin, 1 szwadron V Brygady Wileńskiej AK na kwaterze w Wandalinie, w majątku pp Piotrowskich (krewni Zarembów). Od lewej: „Mikrus”, „Mucha”, Zygmunt Zaremba „Tońcio”, Maria Piotrowska „Wilan” – córka gospodarzy, , Zofia Ważyńska „Zosia”, Anna Piotrowska „Lisek” – córka gospodarzy, NN, leżą: „Osterwa” i ‚Tarzan”

1947, Bielsk Podlaski, pierwszy grób Zygmunta Zaremby (zamordowanego przez UB 18 stycznia 1947 r.). Obecnie pochowany jest razem z rodzicami na cmentarzu w Osmoli. Ekschumacja odbyła się w 1997 r.

1944 r., 27 maj, Sołonieszno w Ałtajskim kraju w ZSRR, Józef Zaremba, brat mamy Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej. Zdjęcie wykonane w dniu wyjazdu z Sołonieszna do polskiego wojska (II Armia). Zginął 24 maja 1945 r., pod Budziszynem

1944 r., 27 maj, Sołonieszno, Ałtajski kraj, ZSRR, siedzi Jadwiga Zaremba (babcia Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej), w drugim rzędzie od lewej: Helena Zarembówna, Józef Zaremba, Janina Zarembówna

Rewers zdjęcia z Sołonieszyna

1945, styczeń, Sołonieszno, Ałtajski kraj, ZSRR, pogrzeb Jadwigi Zaremby, babci Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej. Zmarła 14 stycznia 1945. Na zdjęciu córki: Helena w jaśniejszej chuście (mama Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej) i Janina, obok w chuście

Świadectwo śmierci Jadwigi Zarembowej, babci Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, wywiezionej z Wygonowa w czerwcu 1941 r.

Legitymacja Związku Patriotów Polskich w ZSRR Heleny Zarembianki, okładka

Legitymacja Związku Patriotów Polskich w ZSRR Heleny Zarembianki, pierwsza strona

Legitymacja Związku Patriotów Polskich w ZSRR Heleny Zarembianki, druga i trzecia strona

Legitymacja Związku Patriotów Polskich w ZSRR Heleny Zarembianki, czwarta strona i piąta strona

Legitymacja Związku Patriotów Polskich w ZSRR Heleny Zarembianki, tylna okładka

1939, 1 września, dokument Związku Młodej Polski, upoważnienie dla Heleny Zarembówny do przeprowadzenia kursów szycia zastępczych masek gazowych

Opis POW w Siemiatyczach. Spisany przez Leona Klencewicza, 1 strona

Opis POW w Siemiatyczach. Spisany przez Leona Klencewicza, 2 strona

1927 r., 19 maja, Siemiatycze, Związek Strzelecki Obwód Siemiatycze

Koniec lat 20. XX w. (?), Siemiatycze, Związek Strzelecki w Siemiatyczach, piąty od lewej Antoni Konczerewicz – brat Jadwigi Zaremby, z domu Konczerewicz, pierwszy z prawej Stanisław Orlik, jeden z założycieli POW w Siemiatyczach

1943 r., 5 lutego, dokument prawa jazdy Konstantego Sidorczuka wydany przez Armię Polską na Wschodzie

Rewers prawa jazdy Konstantego Sidorczuka

Ok. 1932 r., Prużany, Konstanty Sidorczuk (po środku), ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej z kolegami. Konstanty Sidorczuk służył w 25 Pułku Ułanów

Ok. 1932 r., Prużany, Konstanty Sidorczuk, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, jako żołnierz w 25 Pułku Ułanów

Po 1935 r., Baranowicze (?), 25 Pułk Ułanów, Konstanty Sidorczuk, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej w tylnym rzędzie, niewidoczny

1944, Monte Cassino, przygotowanie do ataku na Monte Cassino, transport amunicji. Konstanty Sidorczuk, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej niewidoczny

Lata 1942-1943, nie znane miejsce na Bliskim Wschodzie, Generał Władysław Anders

1943, lipiec, nie znane miejsce na Bliskim Wschodzie, generał Sikorski (po środku) podczas wizytacji Wojska Polskiego, biskup polowy generał Józef Gawlina i generał Władysław Anders (po prawej)

1944, 7 listopada, Reegape (?), Włochy, Wojsko Polskie

Rewers zdjęcia 1944, 7 listopada, Reegape (?)

Włochy, siedziba Mussoliniego

1944 r., lub 1945 r., Włochy, Konstanty Sidorczuk, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, pierwszy z lewej

Neapol, Włochy, 1944 r., Konstanty Sidorczuk, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1945, 25 września, Rzym, Konstanty Sidorczuk, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1946, 6 września, nad Adriatykiem, z prawej Konstanty Sidorczuk, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Rewers zdjęcia znad Adriatyku

1946, 6 września, nad Adriatykiem, Konstanty Sidorczuk, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1946, Czerwia, Włochy, koledzy Konstantego Sidorczuka, ojciec Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej przed przewozem do Anglii

Rewers zdjęcia 1946, Czerwia, Włochy

1946 r., Włochy, Okładka legitymacji odznaczenia brytyjskiego Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1946 r., Włochy, Strony wewnętrzne legitymacji odznaczenia brytyjskiego Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Okładka legitymacji Krzyża Pamiątkowego Monte Casino Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Legitymacja Krzyża Pamiątkowego Monte Casino Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Książeczka żołdu Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, okładka

Książeczka żołdu Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, pierwsza rozkładówka

Książeczka żołdu Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, druga rozkładówka

Książeczka żołdu Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, trzecia rozkładówka

1946 r., 20 listopada, Zaświadczenie o przeniesieniu służby Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1946 r., 20 listopada, Zaświadczenie o przeniesieniu służby Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej, w wersji angielskiej

1946 r., 21 grudnia, Zaświadczenie o przybyciu z Anglii do Polski Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

Rewers Zaświadczenia o przybyciu z Anglii do Polski Konstantego Sidorczuka, ojca Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1948 r., postanowienie Sądu Grodzkiego w Siemiatyczach dotyczące odtworzenia metryki śmierci Michała Sidorczuka ojca Konstantego Sidorczuka, a dziadka Grażyny Sidorczuk-Uszyńskiej

1948 r., postanowienie Sądu Grodzkiego w Siemiatyczach dotyczące odtworzenia metryki urodzenia Konstantego Sidorczuka

2018, Siemiatycze, portret współczesny

2018, 12 listopada, Siemiatycze, tort, którym zostałam poczęstowana podczas nagrania

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Grażyna Sidorczuk-Uszyńska

 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”