Zdzisław Kosiński

Zdzisław Kosiński

Urodził się w 1934 roku w Bodakach, w gminie Boćki. Ojciec Antoni Kosiński, pochodził z Bodak, mama Władysława Ustymowicz z Bociek. Rodzice posiadali w Bodakach ponad 110 ha ziemi ornej i 150 ha lasu. Zdzisław Kosiński jeszcze przed wojną rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Bodakach, a po wojnie ukończył technikum rolnicze. Po bitwie w Bodakach, która rozegrała się 17 maja 1945 roku między oddziałem partyzanckim NSZ a a oddziałem NKWD, ojciec został aresztowany, podobnie jak wszyscy inni mężczyźni z tej wsi. Podczas przesłuchań w więzieniu w Bielsku Podlaskim był torturowany. Zwolniony po kilku miesiącach, nigdy nie odzyskał zdrowia, zmarł trzy lata później. Zdzisław Kosiński mając 17 lat dostał pięcioletni nakaz pracy. Został skierowany najpierw do Wilanowa, później do dawnego majątku Galwiedź pod Gołdapią. W gospodarstwie została jego mama z czterema córkami. Czwartego roku pracy w Galwiedzi Zdzisław Kosiński awansował na kierownika PGR-u. Po powrocie do Bodak objął gospodarstwo rodziców, ożenił się. Ma czworo dzieci. Intersuje się historią, pisze wiersze, będące komentarzami do wydarzeń historycznych i współczesnych, a także związane z własną biografią.

 

Opis domu rodziców
Opis umeblowania i wystroju domu
Wejście Armii Czerwonej w 1939 roku
Partyzantka
Losy wojenne dwóch wujków: Władysława Ustymowicza i Lucjana Miałkowskiego, polskie cmentarze wojenne w Anglii i Holandii
Ukrywanie Żydów
Donos do UB przewodniczącego ZMP na kolegów z klasy
Prowadzenie dużego gospodarstwa przed wojną i po wojnie
Opis koni ojca i swoich
Wiersz o własnych koniach

 

1938 rok, gmina Boćki, banderia powitalna, od lewej: pierwszy – Henryk Makowiecki z Bodak, trzeci – Zygmunt Szklarz z Olszewa, piąty – Antoni Kosiński (ojciec Zdzisława), szósty – Jan (?) Skłodowski z Szumek, pierwszy z prawej – Wacław Wierciński (?) z Olszewa

1953 rok, Bodaki, dom rodzinny Kosińskich, zbudowany przez pradziadka Zdzisława – Jana Kosińskiego. Po lewej w drugim rzędzie Irena Ustymowicz, siostra matki Zdzisława Kosińskiego, prawej w pierwszym rzędzie Antoni Kosiński – ojciec Zdzisława Kosińskiego najprawdopodobniej z synem na kolanach, po prawej w drugim rzędzie Władysława Kosińska – mama Zdzisława Kosińskiego, pozostałe osoby nieznane. Dom miał rozmiary: 19 m x 11 m

Rewers zdjęcia domu z 1953 roku

Lata 30., koń należący do przyjaciela ojca

1947 rok, Antoni Kosiński, ojciec Zdzisława

Rewers zdjęcia ojca z 1947 roku z znamiennym opisem: „Ojciec po powrocie z UB w Bielosku Podl. 1947 r.” i latami życia „1911–1950”

2011 rok, Wizna, Zdzisławw Kosiński

Rewers zdjęcia wykonanego w 2010 roku w Wiźnie, z komentarzem Z. Kosińskiego

03.11.1939 rok, Paweł Topczewski siedzi, Antoni Kosiński, ojciec Zdzisława, stoi

Rewers zdjęcia z listopada 1939 roku z dedykacją, i późniejszym opisem

1953 rok, Jadwiga Kosińska, żona Zdzisława Kosińskiego

Rewers zdjęcia z 1953 roku z dedykacją

1951 rok, Zdzisław Kosiński

Rewers zdjęcia z 1951 roku

Władysława Kosińska, matka Zdzisława Kosińskiego

2016, Bodaki, portret współczesny

 

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Zdzisława Kosińskiego złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3391

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Zdzisław Kosiński

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”