Jan Derehajło

Urodził się w 1934 roku na Kolonii Boćki, gdzie rodzice mieli gospodarstwo. Jego dzieciństwo przypadło na czas wojny i dwóch okupacji, podczas których rodzina została ciężko doświadczona. W grudniu 1939 roku ojciec – Bolesław Derehajło, pseudonim „Dąb”, został zaprzysiężony w konspiracyjnej organizacji „Podlaski Batalion Śmierci”. W 1941 roku objął stanowisko komendanta placówki ZWZ-AK Boćki. Zginął rozstrzelany przez Niemców w 1943 roku. Najstarsza siostra – Jadwiga w 1939 roku została zesłana do obozu w Ostaszkowie, a później Riazaniu. Młodsza siostra – Rachela w 1942 roku została wywieziona na roboty do Prus Wschodnich. Jan Derehajło uczęszczał do szkoły w czasie okupacji sowieckiej, a później niemieckiej. Ostatnią klasę szkoły podstawowej ukończył już po wojnie. Razem z matką prowadził gospodarstwo. W 1954 roku, mając 20 lat, mimo że był jedynym żywicielem rodziny, został powołany do wojska i skierowany do pracy w kopalni węgla w Sosnowcu. Po dwóch miesiącach został przeniesiony na służbę do Warszawy do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pełnił służbę chroniąc dom przy ulicy Parkowej, który zajmował Bolesław Bierut, a później chroniąc Belweder. Po przeszło trzyletniej służbie wrócił do domu i ponownie rozpoczął pracę w gospodarstwie. Ożenił się. Oprócz zajęć rolniczych podejmował też inne prace: był kierowcą taksówki, później przez 30 lat razem z żoną Teresą organizował wesela. Zmarł w 2020 roku. Miał dwoje dzieci. Syn, Stanisław Derehajło, przez blisko 20 lat pełnił funkcję wójta gminy Boćki, obecnie jest wicemarszałkiem województwa podlaskiego.

 

Budowa domu
Opis strychu
Wejście Armii Czerwonej w 1939 roku, śmierć sąsiadów
Spalenie dworu rodziny Korsaków w Knorydach
Terror i wywózki
Zmiany w szkole pod okupacją sowiecką
Wydanie żołnierzy AK, w tym komendanta palcówki Bolesława Derehajły, ojca Jana Derehajły, przez konfidenta Gestapo Kazimierza Matczuka
Odnalezienie po wojnie Kazimierza Matczuka w Przemyślu
Zeznania Kazimierza Matczuka w sądzie
Przejście frontu. Żołnierze Armii Czerwonej w 1944 roku
Opis szkoły w Boćkach po wojnie

 

1938, Boćki, rodzina Derehajłów. Rodzice: Bolesław i Janina, pomiędzy nimi Jan. Od lewej siostry: Maria, Rachela, Jadwiga, od prawej siostra Jadwiga

Rewers zdjęcia z 1938 roku

2009, Boćki, odznaczenie Jana i Teresy Derehajłów z okazji Złotych Godów. Odznaczenie przypina syn Stanisław – wójt gminy Boćki

2009, Boćki, uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury z okazji Złotych Godów. Po środku Jan i Teresa Derehajło

lata 80., gmina Boćki, Jan i Teresa Derehajło podczas pracy przy przygotowywaniu wesela

1962, kolonia Boćki, na weselu u rodziny Głowackich

1959, gmina Boćki, Teresa Derehajło przed ślubem

1958, Boćki, wesele Franciszka Derehajły (kuzyn Jana Derehajły)

lata 80, Boćki, odznaczenie uczniów podczas zakończenia roku szkolnego. Na pierwszym planie Jan Derehajło

1957, Krynica, na pierwszym planie Jan Derehajło w mundurze

1965, Boćki, od lewej: Teresa Derehajło, Rachela Sobkowicz z domu Derehajło, dziewczynka z kokardą – Wiesława Derehajło (córka Jana i Teresy)

1944, Jan Derehajło

lata 50. IX Kompania II Batalionu I Specjalnej Brygady KBW, drugi z prawej w pierwszym rzędzie Jan Derehajło

1959, Boćki, Jan Derehajło w bryczce na targu

1958, Boćki, Jan Derehajło z rowerem

1957, Żegiestów, zabawa sylwestrowa

koniec lat 20., Argentyna, Feliks Derehajło – stryj Jana Derehajły, który wyemigrował do Argentyny

Rewers zdjęcia przyslanego w latach 20. XX wieku przez Feliksa Derehajłę z Argentyny

1964 r., Buenos Aires, Argentyna, Feliks Derehajło – stryj Jana Derehajły

1964 r., rewers zdjęcia przysłanego przez Feliksa Derehajłę z Argentyny

1959, Knorydy, chrzest w rodzinie krewnych Jana Derehajły

Rewers zdjęcia z 1959 r., wykonanego w Knorydach

lata 50., kolonia Bocki, w drugim rzędzie po lewej Anna Tyszkiewicz – babcia Jana Derehajły ze strony mamy, obok jej córka Antonina, za nią mąż, w pierwszym i drugim rzędzie wnuczki

lata 20., Bielsk Podlaski (?), w drugim rzędzie od lewej Rachela Osmólska, siostra mamy Jana Derehajły z mężem Władysławem, w pierwszym rzędzie rodzice Władysława, pochodzącymi ze wsi Bolesty (byli pszczelarzami)

1922 r., Boćki, rodzice Jana Derehajły: Bolesław i Janina Derehajło

lata 20., Boćki, rodzice Jana Derehajły: Bolesław i Janina Derehajło z córkami Jadwigą i Rachelą

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Jana Derehajły złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3339

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Jan Derehajło

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”