Czesław Łobasiuk

Urodził się 1934 roku w Krasnowsi, w gminie Boćki, gdzie rodzice Michał i Kazimiera, z domu Szmurło mieli 18-hektarowe gospodarstwo. Dom zbudowali na Kolonii Krasnowsi, ale podczas niemieckiej okupacji dostali nakaz rozebrania go i przeniesienia do zwartej wsi (z obawy przed wspieraniem partyzantki). W 1943 roku, po donosie Kazimierza Matczuka z Knoryd, trzech wujów – braci matki należących do AK – zostało aresztowanych i rozstrzelanych przez Niemców. Rodzice Czesława Łobasiuka wojnę przeżyli, ale kilka lat po jej zakończeniu nowa władza odebrała im część ziemi i włączyła ją do PGR-u. Po 1989 roku i upadku PGR-u rodzice odkupili odebraną im ziemię. Czesław Łobasiuk skończył zaoczną szkołę zawodową, uczył się też w zaocznym technikum, ale ponieważ równolegle prowadził już gospodarstwo to po dwóch latach naukę przerwał. Z latami znacznie powiększył gospodarstwo rodziców. Obecnie jest na emeryturze. Gospodarstwo prowadzą dzieci.

 

Wspomnienie o Żydach mieszkających w Krasnowsi

 

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Czesława Łobasiuka złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3601

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Czesław Łobasiuk

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”