Janina Lasecka

Janina Lasecka, Boćki

Urodziła się w 1936 roku we wsi Tumin, w powiecie Brześć nad Bugiem, obecnie na terenie Białorusi. Mieszkała w 10-hektarowym gospodarstwie dziadków Piotra i Jadwigi Tyskiewiczów, z rodzicami Antoniną i Stanisławem Stępniem oraz rodzeństwem: starszą siostrą i dwoma młodszymi braćmi. Janina Lasecka okupację sowiecką oraz niemiecką przeżyła w Tuminie. Podczas przechodzącego frontu jej dom rodzinny został spalony. Po zakończeniu wojny ojciec został wywieziony z Tumina i do dziś nie wiadomo gdzie zginął. Mama po aresztowaniu męża cierpiała na zabórzenia równowagi emocjonalnej. Janina Lasecka razem z mamą, babcią i rodzeństwem przyjechała do Polski w jej obecnych granicach. Po wyjściu za mąż zamieszkała w Boćkach. Skończyła szkołę pielęgniarską, i pracowała jako pielęgniarka.

 

Wspomnienie pracy w dzieciństwie, żęcie sierpem, pranie przy pomocy ługu

 

W środku z małym dzieckiem – Antonina Stępień (mama Janiny Stępień-Laseckiej), z lewej strony jej mąż Stanisław Stępień (ojciec Janiny Stępień-Laseckiej, zginłą na Syberii w wieku 39 lat), z prawej strony dziadek Piotr Kiskiewicz z babcią Jadwigą Kiskiewicz z domu Puciłowską. Obok ojca Stanisława Stępnia stoi druga córka Helena Kiskiewicz, po mężu Białek. Pomiędzy A. I St. Stępniami stoi druga J. I P. Kiskiewiczów Apolonia Kiskiewicz, po mężu Chomicz. Małe dziecko na kolanach A. Stępnia to Teresa Stępień. Pozostale osoby to sąsiedzi

Rewers fotografii z opisem

1960 rok, Białystok, Janina Lasecka, zdjęcie ślubne

2016, Boćki, Janina Lasecka, portret współczesny

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Janiny Laseckiej złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3394

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Janina Lasecka

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”