Teofila Osmólska

Teofila Osmólska, Boćki

Urodziła się w 1941 roku na Kolonii Wałki, w gminie Milejczyce. Babcia ze strony ojca – Smarczewska, pochodziła z rodziny szlacheckiej. Dziadek był kowalem, początkowo nosił nazwisko Bąk, żeniąc się zmienił nazwisko na Bąkowski. Ojciec Kazimierz Bąkowski ze względu na trudne warunki w czasie I wojny światowej i liczne rodzeństwo nie zdobył żadnego wykształcenia. Miał 6-hektarowe gospodarstwo. Teofila Osmólska pamięta partyzantów ukrywających się w pobliskim lesie, którzy przychodzili do domu po jedzenie. W 1948 roku rozpoczęła naukę w szkole podstawowej w Wałkach odległej o 2,5 kilometra, a po jej ukończeniu Liceum Kulturalno-Oświatowym w Supraślu. Już pracując ukończyła Studium Medyczne o profilu opieki społecznej. Pracowała w banku, w przychodni zdrowia, w urzędzie gminy. Współpracowała z Cepelią zamawiając tkaniny u lokalnych tkaczek. Obecnie jest na emeryturze. Od 60 lat należy do chóru kościelnego, przez 20 lat należała do zespołu ludowego Klekociaki, należy też do Kabaretu Seniorów. Od lat młodzieńczych należy do istniejącej w Boćkach nieformalnej grupy śpiewającej obrzędowe pieśni przy zmarłych.

 

Zesłanie najstarszej siostry mamy
Praca na zesłaniu, ochronka dla dzieci
Partyzanci
Rozstrzelanie przez partyzantów konfidenta i jego rodziny
Przejście frontu w 1944
Powrót ciotki z zesłania
Opis domu rodziny Korzenieckich w Lubiejkach budowanego przez pradziadka
Opis domu rodziców po wojnie
Praca tkacka mamy
Szkoła podstawowa w Wałkach
Praca w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego
Zmiany w Boćkach
Zmiany dróg w Boćkach
Rzemieślnicy w Boćkach
Umiejętności tkackie mamy
Samodzielnie robione zabawki
Dziecięce zabawy
Pobicie ojca przez funkcjonariuszy UB
Świąteczne spotkania rodziny, która na codzień mieszka za granicą

 

lata 70. XX w., Milejczyce (?), Jadwiga Bąkowska (urodzona w 1885 r.), babcia Teofili Osmólskiej

lata 40. XX w., Milejczyce (?), Kazimierz Bąkowski, tata Teofili Osmólskiej

lata 40. XX w., Milejczyce (?), Felicja Bąkowska, mama Teofili Osmólskiej

5 .05.1938 r., Lubiejki, Felicja Małyszczuk (później Bąkowska), mama Teofili Osmólskiej

Rewers fotografi z 1938 roku

5.04.1959 r., Supraśl, Teofila Osmólska (polewej) z koleżanką Janiną Andrzejewską

1959, Supraśl, klasa Teofili Osmólskiej

Rewers zdjęcia klasy z 1959 roku

lata 50., XX w., Supraśl, zespól szkolny

1 maj 1959 r., Supraśl, zespół szkolny

Rewers fotografii zespołu szkolengo z 1 maja 1959 roku

lata 60. XX w., Boćki dzieci siedzące w oknie: od prawej w pierwszym rzędzie Grzegorz Kuczyński, Ewa Osmólska (córka Teofili Osmólskiej), Mirosław Osmólski (syn Teofili Osmólskiej), od prawej w drugim rzędzie Grażyna Osmólska (córka Teofili Osmólskiej), Elżbieta Kuczyńska

lata 60. XX w., Boćki, grupa przedszkolna z wychowawczynią p. Chibowską

koniec lat 70. XX., Boćki, zespół „Klekociaki”

Rewers fotografii zespołu „Klekociaki”

lata 80. XX w., Boćki, Mirosław i Przemysław Osmnólscy, synowie Teofilii Osmólskiej

Teoflia Osmólska przy warsztacie tkackim, Kolonia Boćki 2018 rok

 

Całość nagrań oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych Teofili Osmólskiej złożone są w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta” oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod sygnaturą AHM 3677

 

Fundacja OKOLICA > Archiwum > Teofila Osmólska

 
 

Strona przygotowana przy finansowym wsparciu programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”